Obiectivele organizației Progresul Dendrologic Obiectivele organizației Progresul Dendrologic
None

Obiectivele organizației Progresul Dendrologic

26 Septembrie 2021

Revigorarea ecosistemelor forestiere, la restabilirea echilibrului lor natural, formarea unei moralităţi noi bazate pe relaţia dintre societate şi natură şi conştientizarea Eco-dendrologică, silvică a cetăţenilor, este o prioritate pentru organizația noastră. Conform statutului de constituirea a organizației, obiectivele sunt următoarele:

• Stabilirea inventarului complet al plantelor lemnoase introduse în cultura forestieră şi ornamentală de la noi, împreună cu indicarea răspândirii în ţară a acestor plante.

• Crearea perspectivei culturii speciilor lemnoase în scopul ridicării productivităţii pădurilor şi amenajării de zone verzi.

• Contribuirea la creşterea nivelului de trai al cetăţenilor din zonele rurale prin sporirea potenţialului economic şi social, consolidarea societăţii civile, dezvoltarea spiritului de iniţiativă al cetăţenilor şi eficienţa sectorului horticol al Republicii Moldova.

• Promovarea dendrologiei în Republica Moldova ca disciplină de bază a profesiunii de silvicultor.

• Organizarea procurării de seminţe, butaşi, plante şi altoaie din resurse interne şi externe, deschizând în acelaşi timp perspectiva îmbogăţirii - atât de necesare - a asortimentului de puieţi produşi în prezent de către pepiniere.

• Exploatarea lumii fascinante a plantelor decorative lemnoase.

• Răspândirea speciilor lemnoase ce se regăsesc la nivelul ţării noastre, specii autohtone sau exotice, promovate în scop cultural, experimental sau ornamental.

• Impulsionarea interesului pentru aducerea naturii în mediul nostru de viaţă şi mai ales a vegetaţiei lemnoase, cu imensele sale servicii pe care adesea le ignorăm.

• Ameliorarea climatului şi a atmosferei urbane - la care se adaugă frumuseţea de neînlocuit pe care o aduc habitatului uman arborii şi arbuştii.

• Orientarea eforturilor către revigorarea şi retehnologizarea pepinierelor, în paralel cu diversificarea sortimentului ornamental al acestora, imperative atât pentru crearea de noi spaţii verzi şi refacerea amenajărilor peisagistice existente, cât şi pentru ridicarea competitivităţii economice în producerea materialului săditor.

• Acordarea asistenţei reprezentanţilor sectorului horticol pentru implementarea în Republica Moldova a cunoştinţelor şi practicilor moderne de cultivare a plantelor decorative lemnoase.

• Promovarea şi depunerea eforturilor pentru sporirea relaţiilor comerciale dintre Republica Moldova şi Statele Uniunii Europene privind producţia dendrologică.

• Revigorarea ecosistemelor forestiere, la restabilirea echilibrului lor natural, formarea unei moralităţi noi bazate pe relaţia dintre “societate şi natură” şi conştientizarea Eco-dendrologică, silvică a cetăţenilor.

Articole asemănătoare

Noutăți

None

Ce este dendrologia?

Dendrologia se ocupă cu studiul plantelor lemnoase – arbori şi arbuşti. Denumirea vine de la grecesul dendron = arbore şi logos = ştiinţă.