Ce este dendrologia? Ce este dendrologia?
None

Ce este dendrologia?

25 Septembrie 2021

Dendrologia se ocupă cu studiul plantelor lemnoase – arbori şi arbuşti. Denumirea vine de la grecesul dendron = arbore şi logos = ştiinţă.

Astfel, dendrologia se defineşte ca o disciplină de bază a meseriei de silvicultor, o bună cunoaştere a acesteia conferind celor din domeniul forestier temeinice noţiuni de specialitate cu scopul declarat de a recunoaşte, asocia şi promova speciile lemnoase.

Ea are conexiuni directe cu botanica, pedologia, fitopatologia şi ecologia forestieră, având un caracter fundamental pentru discipline ca silvicultura, împăduririle, staţiunile forestiere, dendrometrie, amenajarea pădurilor.

Articole asemănătoare