Program de consolidare a capacităților instituționale a ONG-lor Program de consolidare a capacităților instituționale a ONG-lor
None

Program de consolidare a capacităților instituționale a ONG-lor de mediu

7 August 2021

Deși Asociaţia Obştească „Progresul Dendrologic” dispune de capital uman competent și bine instruit, tendințele economice și sociale demonstrează necesitatea Învățării pe tot Parcursul Veții (ÎPV).

La nivel de Uniunea Europeană (UE) conceptul de ÎPV acoperă toată activitatea de învăţare desfăşurată pe parcursul vieţii. Acesta este îndreptat spre îmbunătăţirea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor din motive personale, sociale şi profesionale şi are un obiectiv social dublu: inserţie profesională şi incluziune socială. Este esenţial de a fi competitivi în contextul unei economii globale bazată pe cunoaștere.

Astfel, în noiembrie 2020, Asociaţia Obştească „Progresul Dendrologic” a acces la Programul de dezvoltare a capacităților instituționale ale ONG-lor de mediu desfășurat în cadrul Proiectului ”Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor, finantat de catre United Nations Development Programme (UNDP).

Cunoștințele și abilitățile căpatate în cadrul Programului vor avea o influență directă asupra calității serviciilor furnizate de Asociație, care își va continua activitatea bazată pe recomandările reînnoite și pe cele mai bune practici la nivel european și regional, oferite de către echipa de experți a Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est din România.

Instruirile teoretice și practice, suportul informațional și maretial oferit, vor contribui cu desăvârșire, la consolidarea organizațională, logistică și materială a Asociației, ceea ce va conduce la implicarea mai activă a membrilor săi, în procesele de promovare și implementare a măsurilor de reziliență climatică și practicilor prietenoase mediului.

Proiecte asemănătoare